Przeczytaj:
Jerzy D. ze Świdnicy – zbrodniczo internowanyCezary Gmyz i Rzeczpospolita – funkcjonariusz komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL atakuje Bractwo Himawanti i Mohana Ryszarda Matuszewskiego

Pedofilski Tygodnik Powszechny znieważa Antypedofilskie Bractwo Himawanti

Opole: Policjanci mordercy z komendy miejskiej?

W Toruniu kościelni pedofile mówią głośno o sektach i ich wpływach

Ryszard Nowak - Paranoik Narodowy

Ryszard Nowak - szef OKOpS skierowany na sądowe badania psychiatryczne

Irena Barcz uwolniona z katolicko-pedofilskiego gestapo w Bydgoszczy!

Joanna - Niewierna z sekty Grupa Onetu<

Irena Barcz - prześladowana przez pedofilską mafię!

Katolicko-faszystowska pro-pedofilska policja polityczna RP ciągle nęka i prześladuje Mohana Ryszarda Matuszewskiego!

Jak przebiega przesłuchanie świadka w sprawie karnej. Prawa i obowiązki świadka

Raport o zboczonych paszkwilach z Newsweeka

Liczba odwiedzin:
467087

Ostatnia aktualizacja:
10.07.2013
Europejski Komitet Obrony Praw Człowieka
13 listopad 2009

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
Ul. Wiktorska 91a; 02 – 582 Warszawa

Wniosek Społeczny w sprawie
Dorota Rabczewska vs. Ryszard Nowak


Uprzejmie wnoszę o natychmiastowe skierowanie p. Ryszarda Nowaka ze Szklarskiej Poręby przedstawiającego się jako działacz Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Przed Sektami oraz były poseł na przymusowe badania psychiatryczne oraz leczenie sądowo-psychiatryczne.

Uzasadnienie

Pan Ryszard Nowak najprawdopodobniej cierpi na ciężką chorobę psychiczną, tak zwaną psychozę o obrazie paranoi pieniaczej, potocznie zwaną pieniactwem. Cechami typowymi paranoików pieniaczych jest naruszanie porządku prawnego (Art. 273 Konstytucji) celem zaspokojenia swoich chorobowych urojeń, które nasilają się okresowo. Pan Ryszard Nowak, od wielu lat atakuje w sposób niewybredny wielu rozmaitych artystów scenicznych, strasząc ich i grożąc im prokuraturą i więzieniem, wytaczając kolejnym artystom nieuzasadnione i bezprawne, naruszające porządek Konstytucyjny III RP sprawy, z absurdalnymi zarzutami. Liczni artyści sceniczni, których bezwzględne prawa gwarantuje Konstytucja RP, zostali już bestialsko poszkodowani przez pana Ryszarda Nowaka. Mamy tutaj Dorotę Nieznalską, zespół Behemot pana Nergala, a także wielu innych. W wypadku ataku najprawdopodobniej swej paranoi pieniaczej, pan Ryszard Nowak został już prawomocnie skazany na karę grzywny. Zatem to pan Ryszard Nowak jest już formalnie przestępcą działającym na szkodę polskich artystów, był skazany, a jego dalsze pozostawanie na wolności zagraża porządkowi prawnemu i Konstytucyjnemu III RP.

Nie można pozwolić, aby pan Ryszard Nowak w dalszym ciągu zagrażał porządkowi prawnemu III RP  i  naruszał w sposób poważny porządek Konstytucyjny państwa. Należy izolować pana Ryszarda Nowaka, przebadać gruntownie i leczyć, gdyż choroba psychiczna znana jako paranoja pieniacza jest chorobą psychiczną bardzo podstępną, jej ataki nasilają się okresowo, a paranoik może zagrażać kolejnym osobom do których zionie nienawiścią, wobec których produkuje swoje usystematyzowane urojenia.

Jak wiadomo urojenia paranoików pieniaczych są usystematyzowane, logiczne i zwarte, dlatego często ich chorobowy charakter umyka uwadze organów ścigania. Jednak urojenia paranoików bardzo często uderzają w podstawy porządku prawnego, a w tym wypadku jest to art. 273 Konstytucji gwarantującej bezwzględne swobody artystom scenicznym. Nie można naginać prawa dla roszczeń kogoś, czyje zachowanie wobec innych artystów wcześniej miało charakter pieniactwa i było już sądownie karane. Dlatego należy z całą bezwzględnością zarządzić przymusowe badania i leczenie psychiatryczne pana Ryszarda Nowaka na zamkniętym oddziale psychiatrycznym o wysokim stopniu zabezpieczenia, gdzie pracują wybitni specjaliści zdolni do zdiagnozowania paranoi pieniaczej, co może być trudne dla początkujących psychiatrów bez doświadczenia. Paranoicy często dla realizacji swoich urojonych celów, przekonań i posłannictw pseudoreligijnych próbują angażować organa ścigania, jednak bliższa analiza ich postępowania, okresowe ataki psychozy z naruszeniem prawa wskazują na pilną konieczność leczenia, tym bardziej, że to właśnie paranoicy nie zaspokoiwszy swoich roszczeń stają się często mordercami i terrorystami, nie chcąc zaprzestać działań na szkodę innych ludzi.

Pan Ryszard Nowak niszczy dzieło papieża Jana Pawła II

Pan Ryszard Nowak, wskazuje swoim postępowaniem chorobliwą nienawiść do artystów scenicznych, a przecież Ojciec Święty, papież Jan Paweł Drugi, tak wiele uczynił dla odzyskania przez polskich artystów scenicznych prawa do wolności i swobody w swej artystycznej twórczości. Nie można pozwolić, aby jakiś paranoik i osoby którym jego logiczna, zwarta i chorobowo usystematyzowana treść urojeniowa się udziela jako tak zwana psychoza udzielona ograniczał ten aspekt wolności artystom, o który walczył całym swoim życiem papież Polak, Jan Paweł Drugi! Nie można pozwolić, aby osoba karana taka jak pan Ryszard Nowak niszczyła to, o co walczył wielki Polak papież Jan Paweł II.

Urojenia paranoiczne – logiczne i groźne

Urojenia paranoiczne są usystematyzowane, tworzące zwarty konstrukt myślowy; charakterystyczne przede wszystkim dla paranoi czyli obłędu; przy czym są one teoretycznie 'możliwe do zaistnienia', czyli dotyczą sytuacji która może zaistnieć, np. niewierności małżeńskiej, prześladowań, podsłuchu, prania mózgu, opętania przez złe siły i podobnych; szkodliwości sekt, spisku komuny i agentów, sprzedania ludzi kosmitom przez rząd, zagrożeń ze strony twórców, pisarzy i artystów etc; urojenia paranoiczne są często "naukowo" opracowane przez chorego, a przez to bardzo wiarygodne i wręcz realistyczne, bardzo uprawdopodobnione. Urojenia paranoika są zwykle groźne dla otoczenia, są groźne dla osób przeciwko którym zostały skierowane przez chorego.

Paranoik [...] z góry zna 'prawdę' i szuka jej potwierdzenia. Nie dąży do potwierdzenia lub obalenia hipotezy. Wie, że jeśli bardzo się postara, znajdzie dowody, które potwierdzą jego podejrzenia. W swych poszukiwaniach wybiera tylko te 'dowody', które przemawiają za jego przekonaniem o zagrożeniu. W swym rozumowaniu pozbawionym krytycznego osądu, w niezrównoważonym operowaniu faktami klasyczny paranoik jest w stu procentach logiczny. Fałszywe są jego przesłanki. Z upodobaniem kolekcjonuje fakty, ale tylko te, które pasują do skonstruowanego przezeń logicznego systemu.

Pan Ryszard Nowak w bardzo wielu swoich podobnych zachowaniach wygląda jak wzorcowy, podręcznikowy przykład paranoika pieniaczego, chociażby wedle podręcznika dla studentów medycyny:

Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny; pod red. Adama Bilikiewicza, WYD. III, PZWL, 2003, ISBN 83-200-2776-4

Tym bardziej należy poddać pana Ryszard Nowaka gruntownej i długotrwałej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oraz przymusowemu leczeniu aby zapobiec dalszym jego czynom na szkodę polskich artystów scenicznych oraz nasileniom choroby, a na przestrzeni lat widać, że jego ataki na kolejnych polskich artystów mają coraz bardziej pieniacki, chorobliwy i przestępczy rys – karany zresztą sądownie.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie o leczenie pana Ryszarda Nowaka na odpowiednio wysokim stopniu zabezpieczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. A także wnoszę o przydzielanie artystom atakowanym przez pana Ryszarda Nowaka publicznie o przydzielenie ochrony, gdyż paranoik oraz osoby u których indukuje on psychozę nienawiści mogą być poważnym zagrożeniem.

Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o działaniach zapobiegających szkodliwym atakom paranoi pieniaczej na polskich artystów scenicznych takich jak Dorota Rabczewska ze strony pana Ryszarda Nowaka i o jego zabezpieczeniu w odpowiednim zakładzie leczniczym.

Z poważaniem,
Wolontariusz Komitetu Obrony Praw Człowieka
Ryszard Matuszewski
P.O. Box 247
44-100 Gliwice 1, Poland

Do wiadomości:
1. Rzecznik Praw Człowieka, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
2. Komitet Helsiński w Polsce, ul. Brackiej 18 m. 62, Warszawa, oraz HFPCz, ul. Zgoda 11 , 00-018 Warszawa

 

Wiecej informacji:
info@ryszard-matuszewski.com
Kontakt z Ryszardem Matuszewskim:
P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; Poland

DOTACJE dla ofiary przesladowan
Ryszard Matuszewski; BRE Bank - mBank, Poland
Nr konta: PL 48 1140 2004 0000 3102 3623 1989
BIC / Swift: BREXPLPWMBK