Przeczytaj:
Jerzy D. ze Świdnicy – zbrodniczo internowanyCezary Gmyz i Rzeczpospolita – funkcjonariusz komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL atakuje Bractwo Himawanti i Mohana Ryszarda Matuszewskiego

Pedofilski Tygodnik Powszechny znieważa Antypedofilskie Bractwo Himawanti

Opole: Policjanci mordercy z komendy miejskiej?

W Toruniu kościelni pedofile mówią głośno o sektach i ich wpływach

Ryszard Nowak - Paranoik Narodowy

Ryszard Nowak - szef OKOpS skierowany na sądowe badania psychiatryczne

Irena Barcz uwolniona z katolicko-pedofilskiego gestapo w Bydgoszczy!

Joanna - Niewierna z sekty Grupa Onetu<

Irena Barcz - prześladowana przez pedofilską mafię!

Katolicko-faszystowska pro-pedofilska policja polityczna RP ciągle nęka i prześladuje Mohana Ryszarda Matuszewskiego!

Jak przebiega przesłuchanie świadka w sprawie karnej. Prawa i obowiązki świadka

Raport o zboczonych paszkwilach z Newsweeka

Liczba odwiedzin:
467087

Ostatnia aktualizacja:
10.07.2013
Apel Ekumeniczny

1. Zwracamy się z żądaniem zaprzestania dokonywania nienawistnych ataków, oszczerstw i złośliwości wymierzonych w działające w Polsce mniejszościowe wspólnoty wyznaniowe, w szczególności zaś we wspólnoty powstające w ramach ogólnego nurtu współczesnej reformacji i odrodzenia religijnego zwanego potocznie nową falą religijną (NNR), New Age Movement lub Erą Wodnika, a także wywodzące się z kultury Dalekiego Wschodu, a w szczególności wywodzące się z Indii (Joga, Sufi). Żądamy zaprzestania i zakazania napastliwej kampanii oszczerstw i pomówień wysnuwanych przez organizacje faszystowskie i tzw. Inkwizycyjne Centra Antysektowe przeciwko mniejszościowym organizacjom religijnym, ich liderom, ośrodkom, wspólnotom oraz zasadom moralnym według których żyją.

2. Uprzejmie też przypominamy, iż popularny epitet sekta posiada zabarwienie i wydźwięk negatywny, a zjawisko występowania innej niż rzekomo „panująca" kultury religijnej to nie jest żadne sekciarstwo ani diabelstwo, tylko zwyczajna działalność misyjna i duszpasterska czyniona zgodnie z zasadami proponowanej kultury religijnej. Żądamy zaprzestania przerabiania Rzeczpospolitej Polskiej, naszej Ojczyzny, na watykańskie ranczo i wprowadzania przez rzymskich opusdeistów i inkwizytorów represji totalitarnych przeciw mniejszościom duchowym, religijnym, filozoficznym i światopoglądowym. Wszystkie religie są sobie równe i domagamy się całkowitego równouprawnienia dla wszystkich związków wyznaniowych i kościołów, także w sferze politycznej. Tajne dyrektywy departamentów edukacji zabraniające dyrektorom szkół nawet wynajmowania pomieszczeń organizacjom religijnym pozakatolickim stanowią jedynie zbrodnicze naruszenie praw obywatelskich demokratycznego kraju jakim chciałaby się mienić skatoliczona III RP. Oszczercze pomówienia o 'szkodliwą działalność' to nic innego jak współczesne inkwizycyjne polowanie na czarownice i stosowanie zbiorowego piętnowania mniejszości.

3. Występujące ostatnimi laty agresywne i ślepe ataki, szczególnie organizacji faszystowskich i ośrodków antysektowych wzbudzają diabelskiego ducha również diabelskiej inkwizycji, która jeszcze nie tak dawno była narzędziem wyrafinowanych mordów i tortur. Czy ktoś chce władzy opartej na inkwizycji? Już samo określanie mianem sekta w stosunku do wszystkiego co ze Wschodu (nawet do sztuk walki) budzi nieprzychylne skojarzenia i wzbudza zbrodniczego ducha inkwizycji i wznosi katolicko-morderczy miecz potępienia. Prosimy o używanie takiej nazwy i innych ciemnych, a obrazoburczych epitetów najpierw w odniesieniu do siebie i własnej religii, aby dobrze sobie uświadomić, że w istocie jest się jedynie członkiem jednej z wielu subkultur religijnych. Kulturalnych i pięknych określeń jest dużo, chociażby ustawowa nazwa: związki wyznaniowe. A może miano SEKTA rzymsko-katolicka podoba się katolikom?

4. W szczególności domagamy się zaprzestania bandycko oczerniającej propagandy skierowanej przeciwko wzniosłym ideom przekazywanym w terminach takich jak joga, guru, medytacja, okultyzm, ezoteryka, medytacja transcendentalna, kontemplacje i techniki wschodu, hinduizm, buddyzm, Hare Kryszna, Buddha, Shiva, mantra, teozofia, zen, pogaństwo, jedność religii, Duchowa Hierarchia, New Age, hermetyzm, Era Wodnika, weda, ekoduchowość, Matka Ziemia, loża, Aum, scjentologia, oświecenie. Terminy te niosą idee o znaczeniu SACRUM, są najwyższymi świętościami, przedmiotem czci religijnej i zdecydowanie wypraszamy sobie szargania i bezczeszczenia naszych świętości (wartości o najwyższym znaczeniu). Proszę szanować uczucia religijne i to co święte, czyste i boskie pozostawić w spokoju! Prosimy zaprzestać wydawania niekompetentnej literatury i audycji szargających cudzą świętość tylko dlatego, że się nie ma o niej niestety nawet zielonkawego pojęcia!

5. Wnosimy o zaprzestanie podchodów zmierzających do ograniczenia w Polsce jednego z podstawowych praw obywatelskich, którym jest antyinkwizycyjne prawo do swobody wyboru i wyznawania wiary religijnej i duchowej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci (zgodnie z pełnym brzmieniem Konwencji Praw Dziecka). W szczególności, żądamy pełnej i bezwzględnej swobody tworzenia związków wyznaniowych i kościołów, a wszelkie zmiany i korekty prawa o związkach i stowarzyszeniach kultowych winny być bezwzględnie konsultowane z istniejącymi grupami i związkami o charakterze religijnym czy wyznaniowym. Żadnych zmian w Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania bez konsultacji z zainteresowanymi. Nic o nas bez nas! Nigdy więcej rzymskiej inkwizycji!

6. Proszę też sobie dobrze przestudiować Art. 192-198 Kodeksu Karnego i pamiętać, że naruszanie prawa w wolnym kraju oznacza zejście na mętną drogę przestępstwa! Proszę także uszanować Prawa i Wartości Ogólnoludzkie zawarte w Karcie Praw Człowieka i innych dokumentach Narodów Zjednoczonych! Usiłowania zmierzające do ograniczania praw ze względu na przynależność wyznaniową, wymuszanie powstrzymania się od sprawowania kultu i czynności religijnych czy obrażanie uczuć religijnych i znieważanie przedmiotu czci religijnej to wszystko jest działaniem mającym znamiona przestępstwa! Skąd tyle kryminogennych skłonności u przedstawicieli niektórych religii i kościołów, w szczególności zaś u liderów kościoła rzymskokatolickiego?

Komited Obrony Osób Prześladowanych
na tle religijnym i światopoglądowym

Apel ten możesz w całości skopiować, podpisać się i wysyłać drogą mailową lub pocztową na adresy organizacji rządowych, mediów, katolickich ośrodków antysektowych represjonujących mniejszości wyznaniowe w Polsce. Część z tych adresów TUTAJ (w dziale HOW can you HELP?)

 

Wiecej informacji:
info@ryszard-matuszewski.com
Kontakt z Ryszardem Matuszewskim:
P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; Poland

DOTACJE dla ofiary przesladowan
Ryszard Matuszewski; BRE Bank - mBank, Poland
Nr konta: PL 48 1140 2004 0000 3102 3623 1989
BIC / Swift: BREXPLPWMBK