Przeczytaj:
Jerzy D. ze Świdnicy – zbrodniczo internowanyCezary Gmyz i Rzeczpospolita – funkcjonariusz komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL atakuje Bractwo Himawanti i Mohana Ryszarda Matuszewskiego

Pedofilski Tygodnik Powszechny znieważa Antypedofilskie Bractwo Himawanti

Opole: Policjanci mordercy z komendy miejskiej?

W Toruniu kościelni pedofile mówią głośno o sektach i ich wpływach

Ryszard Nowak - Paranoik Narodowy

Ryszard Nowak - szef OKOpS skierowany na sądowe badania psychiatryczne

Irena Barcz uwolniona z katolicko-pedofilskiego gestapo w Bydgoszczy!

Joanna - Niewierna z sekty Grupa Onetu<

Irena Barcz - prześladowana przez pedofilską mafię!

Katolicko-faszystowska pro-pedofilska policja polityczna RP ciągle nęka i prześladuje Mohana Ryszarda Matuszewskiego!

Jak przebiega przesłuchanie świadka w sprawie karnej. Prawa i obowiązki świadka

Raport o zboczonych paszkwilach z Newsweeka

Liczba odwiedzin:
467087

Ostatnia aktualizacja:
10.07.2013
Społeczny Komitet Obrony Prześladowanych Przez
Polski Reżim Katolicki III RP im. Joanny d'Arc'Skopryk' c/o Mohan Ryszard Matuszewski;
P.O. Box 247;    44-100 Gliwice 1

 
1. SKOPPPRK (czytaj: Skopryk) znany także w skrócie jako Komitet Antyinkwizycyjny powołany został w 1995 roku jako nieformalne ciało obrońców jednego z podstawowych praw obywatelskich, jakim jest wolność wyboru wierzeń religijnych i pełna swoboda ich kultywowania. Komitet Antyinkwizycyjny jest Krajową Armią służącą zwalczaniu wirusowego zapalenia ideologią ultra katolicką, która wybuchła około 1990 roku opanowując znaczną część w miarę zdrowego i dotychczas odpornego na toksyczne wirusy ideologiczne Narodu Polskiego, a objawia się masową krucjatą i zbrodniczą nagonką zawzięcie wyszukującą tak zwanych szkodliwych sekt, ruchów i organizacji. Ponieważ na rok 1995/96 są już pierwsze ofiary tej inkwizycyjnej zbrodni katolickiej na Narodzie Polskim, powołany został SKOPRYK dla obrony i ratowania ciemiężonych przez reżim ultra katolicki.

2. SKOPPPRK jako ruch wolnościowy walczący o ustanowienie pełni praw obywatelskich wnosi o zaprzestanie podchodów zmierzających do ograniczenia w Polsce jednego z podstawowych praw obywatelskich, którym jest antyinkwizycyjne prawo do swobody wyboru i wyznawania wiary religijnej i duchowej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci (zgodnie z pełnym brzmieniem Konwencji Praw Dziecka). W szczególności, żądamy pełnej i bezwzględnej swobody tworzenia związków wyznaniowych i kościołów, a wszelkie zmiany i korekty prawa o związkach i stowarzyszeniach kultowych winny być bezwzględnie konsultowane z istniejącymi grupami i związkami o charakterze religijnym czy wyznaniowym. Żadnych zmian w Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania bez konsultacji z zainteresowanymi formacjami religijnymi zarówno niekatolickimi jak i antykatolickimi. Nic o nas bez nas! Nigdy więcej rzymskiej inkwizycji!

3. SKOPPPRK stanowczo żąda zaprzestania prześladowań inkwizycyjnych wymierzonych w niezależne i autonomiczne wspólnoty religijne, które na papierze mają teoretycznie zagwarantowane prawo rządzenia się swoim własnym prawem, a w praktyce tak zwanej skatoliczałcj moralności publicznej są nieustannie piętnowane, potępiane, oskarżane i prześladowane przez czołowe autorytety klerykalne i skatoliczonych dziennikarzy III RP. Najbardziej bodaj prześladowanymi i piętnowanymi przez katolicką moralność publiczną związkami wyznaniowymi i kościołami w III RP są m.in.: Kościół Rodzina (Dzieci Bożych), Kościół Zjednoczeniowy Moona, Kościół Scjentologiczny, Kościół Niebo, Kościół Świadków Jehowy, Ruch Hare Kryszna, Ruch New Age, Misja Czaitania, Kościół Śiwaitów (BZH), Ananda Marga, Antrovis, także niektóre wschodnie sztuki walki oraz wiele innych ruchów. Nie mamy innego wyjścia jak tylko wszelkimi dostępnymi środkami przeciwstawiać się pomówieniom, oszczerstwom i katolicko-policyjnym krucjatom wymierzanym w te niezależne kościoły, organizacje duchowe i humanitarne, w ich przywódców duchowych, wyznawane wierzenia, ośrodki i siedziby oraz ściślej w tej materii ze sobą współpracować!

4. SKOPPPRK żąda wprowadzenia bezwzględnego zakazu podawania przynależności religijnej osób, które popełniły jakiekolwiek przestępstwa czy wykroczenia bez ich zgody, gdyż nie jest takie publiczne piętnowane wiary praktykowane w odniesieniu do szeregowych członków Sekty Katolików Rzymskich! Prawo do zachowania swojej wiary religijnej w tajemnicy musi być bezwzględnie egzekwowane, aby skutecznie przeciwdziałać inkwizycyjnym zbrodniom poniżania i prześladowania całych wspólnot religijnych liczących często ledwie kilkuset członków. Żądamy także faktycznego równouprawnienia wszystkich związków wyznaniowych. Jeśli władza państwowa uważa za stosowne konsultować swoje decyzje polityczne z kościołami i związkami religijnymi, to proszę bardzo, ale stanowczo ze wszystkimi, a nie tylko z jedną sektą, która jest politycznie uprzywilejowana i sama siebie zwie katolicką (powszechną). Parlament Przedstawicieli Kościołów i Związków Wyznaniowych jako nieformalne ciało doradcze władz państwowych jest dobrym rozwiązaniem tego tragicznego problemu marginalizowania w życiu społecznym nawet dużych i silnych organizacji religijnych.

5. SKOPPPRK zbiera i archiwizuje wszelkie materiały świadczące o wprowadzaniu Nowej Inkwizycji Katolickiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie kserokopii wszelkich publikacji związanych z tym nieszczęściem Narodu Polskiego oraz o osobiste relacje i sprawozdania z przebiegu szykan, prześladowań, piętnowania Twojej wiary religijnej czy duchowych poglądów, a także wszelkich innych form represji i potępienia samodzielnej i niezależnej od ideologicznego dyktatu Watykanu wiary religijnej. W przyszłości postaramy się zredagować większą publikację dotyczącą tych krzywdzących mniejszości wyznaniowe i parareligijne atakach czarnego kaszlu wykonywanych przez katolickich ideolo o ciasnych klapkach. Duchownym katolickim, którzy zachowali zdrowy rozsądek pomimo swej przynależności, gwarantujemy dyskrecję i anonimowość. Interesują nas także relacje młodzieży (młodocianych) represjonowanych przez swoich własnych rodziców i rodzinę z powodu ich zainteresowań ku odmiennym niż katolicka orientacjom religijnym. Pozostajemy z wdzięcznością za wszelką współpracę i pomoc w obnażaniu Bestii Nietolerancji wiadomego pochodzenia.

6. Pamiętaj! Komitet Antyinkwizycyjny jest organizacją o charakterze dysydenckim w stosunku do Polskiego Reżimu Katolickiego i jego (A)Moralności Publicznej. Uważaj! Na wypadek inwigilacji przez katolicką Policję III RP masz prawo odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień czy zeznań i zawsze odmawiaj przedstawicielom Opusdeiowej Mafii Katolickiej odpowiedzi na pytania o twoją przynależność wyznaniową, życie seksualne oraz ewentualną działalność czy powiązania ze SKOPPPRK-iem! „Nie będę odpowiadać na takie pytania"! Oto dobra dewiza do walki z Mafią Katolicką i Jej Pseudomoralnością polegającą na obrzucaniu klątwami wszystkich innowierców i ludzi inaczej myślących.

7. Pozostajemy z wdzięcznością za rozpowszechnianie tej ulotki pośród znajomych, za przesyłanie jej do naczelnych władz państwowych (Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Wydział Wyznań MSWiA, etc) listem poleconym podpisanym i z własnym adresem oraz za zamieszczanie jej w mass mediach (prasa, radio, tv).

Potępiani przez reżim katolickiej III RP za poglądy religijne - łączmy Się w przyjaźni!

(SKOPRYK powstał spontanicznie na przełomie roku 1995/96, a niniejszą deklarację założycielsko-ideową podpisało wówczas około 350 osób): Małgorzata W-M., Ryszard M., Witold B., Maciej M., Katarzyna S., Krzysztof B., Hanna Sz., Małgorzata M., Hanna B....
 

Wiecej informacji:
info@ryszard-matuszewski.com
Kontakt z Ryszardem Matuszewskim:
P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; Poland

DOTACJE dla ofiary przesladowan
Ryszard Matuszewski; BRE Bank - mBank, Poland
Nr konta: PL 48 1140 2004 0000 3102 3623 1989
BIC / Swift: BREXPLPWMBK